ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ